โต๊ะเครื่องแป้ง 80 cm

 

                        DT-80                                       DT-801                                                          DT-803