MAF-622

 

 

                               ตู้เสื้อผ้า  MAF-622


    

 

ตู้เสื้อผ้า 90 ซม.

รุ่น MAF-622


- ตู้เสื้อผ้า มี ชั้นวางของ 3 ชั้น

- ตู้เสื้อผ้า มี ราวแขวนเสื้อ

- ตู้เสื้อผ้า มี 2 ลิ้นชักล๊อคได้

- ผลิตจากไม้ปาติเกิ้ลบอร์ด ปิดผิวด้วยกระดาษ

- ขนาด 90 x 54 x 190 ซม.

- สีสัก, บีช, โอ๊ค