C-120 Simple E

 

 

                      ตู้เสื้อผ้า  C-120 Simple E

         

 

ตู้เสื้อผ้าบานเปิด ขนาด 120 ซม.

รุ่น  C-120 Simple E


- บานประตูแบบบานเฟรม (บานหรู) แข็งแรง สวย และทนทาน

- บานประตูเป็นกระจกเต็มบาน 1 บาน 

- มีชั้นวางของ 1 ชั้นยาว

- มีราวแขวนกางเกง

- มีราวแขวนเสื้อผ้า อลูมิเนียม อย่างดี

- มีลิ้นชักเก็บของ 2 ลิ้นชัก + กล่องใน 1 กล่อง

- ขนาด 120 x 50 x 190 ซม.

- สี --> สัก, บีช , โอ๊ค

 

บานประตุสีขาว +200