C-180 KOREAN E

    

                                                                 ตู้เสื้อผ้า 180 ซม. Korean E

     

 

ตู้เสื้อผ้า 180 ซม.  เกาหลี

รุ่น  C-180   Korean E

 


- ตู้เสื้อผ้ามี 4 บานประตู 

- บานประตูทั้งซ้าย และ ขาว  ออกแบบมาเป็นไม้ซี่ๆ สไตล์โมเดิล มีกระจกตรงกลาง

- บานประตูสามารถล๊อคได้

- โครงประตู้ ผลิตจากไม้ปาติเกิ้ลบอร์ด อย่างดี

- บานประตูผลิตจากไม้ MAF หนา 18 ม.  ปิดผิวด้วยกระดาษ

- มีชั้นวางของด้านบน 2 ชั้น

- มีราวแขวนเสื้อ 2 ราว 

- มี 3 ลิ้นชักล๊อคได้ 

- มีชั้นวางของด้านล่าง 2 ชั้น

- สี  บีช , วอลนัท , โอ๊ค