C-1351 Simple E

    

 

 

                                                       ตู้เสื้อผ้า C-1351  Simple E

           

 

ตู้เสื้อผ้า 135 ซม.

รุ่น  C-1351  Simple E

 

รายละเอียดสินค้า (ด้านนอก)

- ตู้เสื้อผ้า 3 บาน (2 บานทึบ+1 บานกระจก


รายละเอียดสินค้า (ด้านใน)

- มีลิ้นชัก 3 ลิ้นชัก

- มีราวแขวนเสื้อผ้า 2 ราว

- โครงตู้ผลิตจากไม้ปาติเกิ้ลบอร์ดอย่างดี

- บานประตูผลิตจากไม้ MDF หนา 18 mm.

- สี -->สัก, บีช , โอ๊ค