C-1351 KOREAN E

 

 

                                          ตู้เสื้อผ้า C-1351 KOREAN E

            

 

ตู้เสื้อผ้า 135 ซม.

รุ่น  C-1351 Korean E

 

- ตู้เสื้อผ้ามี 3 บานประตู

- บานประตูซ้าย -ขาว ทั้ง 2 ฝั่ง ออกแบบมาเป็นบานไม้ซี่ๆ สไตล์โมเดิล  มีกระจกตรงกลาง 

- มีชั้นวางของ 2 ชั้น 

- มีราวแขวนเสื้อผ้า 2 ราว  มีราวแขวนกางเกง 

- มี 3 ลื้นชัก สามารถล๊อคได้

-โครงตู้ผลิตจากไม้ปาติเกิ้ลบอร์ด อย่างดี

- บานประตูผลิตจากไม้ MDF หนา 18 ม.  ปิดผิวด้วยกระดาษหนา

- สี  สัก , บีช , โอ๊ค