MAF-644

 

                                                        ตู้เสื้อผ้า 180 ซม.  MAF-644

    

 

 

ตู้เสื้อผ้า 180 ซม.

รุ่น  MAF-644


- ไม้ปาร์ติเกิ้ลหนา 15 มม.

- บานประตูล๊อคได้ ทั้ง 4 ประตู

- ตู้เสื้อผ้าแบ่งเป็น 3 ส่วน

- มี 4 ลิ้นชักนอก ล๊อคได้

- มือจับโค้งเงา

- ผลิตจากไม้ปาติเกิ้ลบอร์ด

- ปิดผิวด้วยกระดาษ

- ขนาด --> 180 x 50 x 200 cm.

- สี --> สัก, บีช , โอ๊ค