D-1247

 

 

                      ตู้เสื้อผ้า D-1247

          

 

ตู้เสื้อผ้า 120 ซม. 

รุ่น  D-1247

 

- ตู้เสื้อผ้ามีชั้นวางของ 4 ชั้น 

- ตู้เสื้อผ้ามีราวแขวนเสื้อ 3 เส้น

- มีกระจกในตู้ + มีกล่องหวี 

- มี 2 ลิ้นชัก เก็บของ

- สามารถล๊อคได้ทั้ง 4 บาน 

- ผลิตจากไม้ปาติเกิ้ล ปิดผิวด้วยกระดาษ

- ขนาด 120 x 54 x 185 ซม.

- สี บีช , โอ๊ค , วอลนัท