CSL-1201 KOREAN B

 

 

                                    CSL-1201 KOREAN B

                   

 

 

ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อน  120 ซม. เกาหลี

รุ่น  CSL-1201 KOREAN Desing B

 

รายละเอียดสินค้า (ด้านนอก)

- กระจกเงาครึ่งบาน ทั้ง 2 บาน

- รางเลื่อนเป็นลาง อลูมิเนียมอย่างดี เลื่อนได้ง่ายคล้องตัว ไม่ติดขัด

 

รายละเอียดสินค้า (ด้านใน)

- มีชั้นวางของ  3 ลื้นชักสั้น

- มีชั้นวางของยาว  1 ลิ้นชัก

- มีราวแขวนกางเกง

- มีราวแขวนเสื้อผ้า อลูมิเนียม อย่างดี

- มีลิ้นชักเก็บของ 2 ลิ้นชัก

 

- สี บีช , โอ๊ค

- ขนาด  120 x 60 x 200 ซม.

 

  บานประตูสีขาว + 300