โต๊ะเครื่องแป้ง 60 cm

 

                            DT-601                            DT-602                           DT-605

                        

 

                        DT-607                                DT-609                           DT-666

                       

 

                                                                                    DT-610