เตียง / Bed

 

 

                             

                          

    

                       

 

    


  • เตียงระแนง เตียงระแนง : B-35 SIMPLE ขนาด 105 x 198 ซม. B-5 SIMPLE ขนาด 150 x 198 ซม. B-6 SIMPLE ขนาด 180 x 198 ซม. สี: บีช , โอ๊ค , สัก ...

  • เตียงหัวโค้ง เตียงหัวโค้ง : B-52 ขนาด 150 x 198 ซม. B-62 ขนาด 180 x 198 ซม. สี: บีช , โอ๊ค , สัก

  • เตียงบานเลื่อน เตียงบานเลื่อน : B-5 DESIGN D ขนาด 150 x 198 ซม. ฺ B-6 DESIGN D ขนาด 180 x 198 ซม. EXTAR OPTION: UNDER STORAG สี: บีช , โอ๊ค , สัก ฺ