ตัวอย่างผลงาน

ทาง "บริษัท ทรัพย์อุดมเฟอร์นิเจอร์ จำกัด" ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อสินค้าของบริษัทเรา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จและความภาคภูมิใจของบริษัท

___________________________________________________________________

บริษัท อิตัลไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 

บริษัท บุญวิเศษ คอร์ปอร์เรชั่นกรุ๊ป จำกัด

(ช่อง 4 ทีวี ประชาชน)

___________________________________________________________________

บริษัท มิตซู วีเอ็มเอส ออโต้เซอร์วิส จำกัด

(ผู้จำหน่ายรถยนต์ Mitsubishi)